Przejdź do treści

O firmie

W dzisiejszym świecie, co raz bardziej nastawionym na zysk z prowadzenia gospodarstwa rolnego i hodowli, należy jeszcze mocniej intensyfikować i planować działania, jakie będą podejmowane w przyszłości. Współczesne gospodarstwo hodowlane musi opierać się nie tylko o dobry plan, ale przede wszystkim o odpowiednie doradztwo, produkty oraz serwis. Somatik jako lider specjalistycznego doradztwa żywieniowego, oferuje wszystkim hodowcom możliwość korzystania z wieloletniego doświadczenia, popartego licznymi sukcesami w branży, dostęp do wyłącznie sprawdzonych produktów, gwarantujących osiągnięcie założonych celów.

Projekty

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pt. „Opracowanie ewaporacyjnego systemu schładzania bydła, dla obór wolnostanowiskowych działających zdalnie.”

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego, zdalnego systemu schładzania bydła, który może być implementowany w oborach wolnostanowiskowych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie nowatorskiego, zdalnego systemu schładzania bydła, który może być implementowany w oborach wolnostanowiskowych. System będzie składał się z kilku zintegrowanych ze sobą modułów:

  1. czujniki umożliwiające zdalny monitoring warunków mikroklimatycznych budynku (wilgotność, temperatura, wskaźnik (wilgotnościowo-temperaturowy – THI) wraz system przesyłu informacji do odbiorników (np. drogą radiową);
  2. odbiorniki – sterowniki, umożliwiające odbiór, przetwarzanie, sterowanie urządzeniami peryferyjnymi tj. wentylatorami oraz zraszaczami; system zraszaczy oraz instalacji wodnej, zraszaczy wraz niezbędnym wyposażeniem do regulacji ciśnienia oraz elektrycznych pomp wodnych wraz ze stelażem do zamontowania systemu przebywania bydła;
  3. wentylatorów mechanicznych wraz z systemem ich montowania;
  4. systemu informatycznego do zarządzania systemem.

Dofinansowanie projektu z UE: 339 036.95 PLN
Wartość projektu: 398 867.00 PLN


Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pt. „CoolCalf – opracowanie oraz przetestowanie w warunkach produkcyjnych zautomatyzowanego systemu sterowania mikroklimatem w budynkach inwentarskich, poprawiającego dobrostan cieląt.”

Celem projektu jest opracowanie oraz przetestowanie w warunkach produkcyjnych zautomatyzowanego systemu sterowania mikroklimatem w budynkach inwentarskich, poprawiającego dobrostan cieląt.

Rezultatem projektu CoolCalf będzie opracowanie oraz przetestowanie w warunkach produkcyjnych zautomatyzowanego systemu sterowania mikroklimatem w budynkach inwentarskich, poprawiającego dobrostan cieląt.

Dofinansowanie projektu z UE: 339 924.00 PLN
Wartość projektu: 399 916.50 PLN