ŻYCICE – DLACZEGO WARTO WYSIEWAĆ?

ŻYCICE – DLACZEGO WARTO WYSIEWAĆ?

Trawy z rodzaju życic – są roślinami jednorocznymi lub wieloletnimi.
Życice znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak: zakładanie trawników, tworzenie trawników w rolkach, muraw boisk itp.
Największą rolę przypisuje się im jednak jako znakomita trawa pastewna.

Życice charakteryzują się bardzo szybkim wzrostem już w roku zasiewu przez co są szeroko stosowane w mieszankach traw dla bydła,
szczególnie w gospodarstwach gdzie na jednostkę powierzchni przypada duża obsada zwierząt. Są to trawy luźnokępkowe
dominujące bardzo odporne na przygryzanie u przydeptywanie.
Dzięki tym właściwościom mogą być stosowane w mieszankach traw do zakładania pastwisk.

Wymagają gleb żyznych i nie udają się dobrze na torfach, glebach okresowo zalewanych czy przesuszonych.
Przy optymalnym nawożeniu, dobrym stanowisku i korzystnej pogodzie w okresie wegetacji osiągają bardzo wysokie plony
sięgające nawet 17 t suchej masy z hektara. Nie bez znaczenia pozostaje również jakość uzyskanej paszy.
Trawy koszone w momencie strzelania w źdźbło charakteryzują się wysoką zawartością białka i – co bardzo ważne – cukrów.
Wysoka zawartość cukru odpowiada za prawidłowe procesy fermentacji w silosie a co za tym idzie stabilność tlenową i smakowitość
uzyskanej paszy.

Życice są chętnie stosowane w mieszankach z lucerną czy koniczynami, które z racji wysokiej pojemności buforowej
(zbyt mała ilość cukrów potrzebnych do obniżenia pH kiszonki do wartości optymalnej),
trudno kiszą się w czystej postaci.

Wszystkie te zalety spowodowały, że trawy z tego rodzaju w 10 stopniowej skali Liczby Wartości Użytkowej traw (LWU)
otrzymały najwyższe noty.

Najczęściej stosowanymi życicami w celach pastewnych są: Życica trwała, Życica wielokwiatowa, Życica westerwoldzka,
a także mieszaniec życicy wielokwiatowej i kostrzewy czerwonej znany pod nazwą Festulolium braunii.

Prześlij komentarz

{ bcn_display(); }?>