LATO

Lato – najtrudniejszy okres dla krowy

18.05.2018

Dla większości ludzi lato kojarzy się z samymi zaletami: długi, przeważnie ciepły dzień,  okres wyjazdu na upragniony urlop,
odpoczynek od szkoły itp. Pewnie każdy z nas wymieniłby kilka zalet dla siebie, jakie niesie nam ta pora roku.

               Niestety, w przypadku gospodarstw produkujących mleko, lato jest okresem największych wyzwań wynikających z dwóch czynników:

1. spiętrzenia prac polowych mających na celu zgromadzenie zapasu pasz i ściółki na resztę roku,

2. niekorzystnego wpływu wysokich temperatur na produkcyjność i status zdrowotny krów.

               Mając na uwadze skutki ekonomiczne, jakie niosą ze sobą spadek produkcji i pogorszenie zdrowotności stada
chcielibyśmy przypomnieć hodowcom o kilu najważniejszych zagadnieniach,
w których mogą zminimalizować swoje potencjalne straty:

Budynki inwentarskie – poprawa mikroklimatu

Wzrost temperatur na zewnątrz niestety powoduje też wzrost temperatury i wilgotności w oborach.
Kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnego mikroklimatu budynku ma bardzo skuteczna izolacja termiczna i wentylacja.
Dodatkowym wsparciem dla utrzymania komfortowych warunków dla krów jest fachowy montaż dodatkowych wentylatorów,
których sprawna praca powoduje:

  • przyspieszoną wymianę powietrza (zmniejsza się stężenie amoniaku, dwutlenku węgla i innych gazów w oborze),
  • wywoływany przez nie ruch powietrza wspomaga chłodzenie budynku i znaczne zmniejszenie ilości much w nim bytujących.

Woda – jej jakość i dostęp do niej

Wzrost temperatury w oborze powoduje też wzrost zapotrzebowania krów na wodę.
Szczególną uwagę trzeba tu przyłożyć do tego aby poidła (ich ilość, szybkość napływu wody) zaspokajały zapotrzebowanie
utrzymywanych w budynku zwierząt. Konieczna jest też codzienna kontrola sprawności poideł oraz ich czystości.
Zwiększona częstotliwość korzystania przez krowy z poideł przyspiesza też zanieczyszczenie ich paszą a to z kolei
przy wyższej temperaturze sprzyja namnażaniu się szkodliwych bakterii w wodzie znajdującej się w poidle.

Fizjologia krów – jej wspomaganie w okresie stresu cieplnego

Stres cieplny powodowany jest przez zbyt wysoką temperaturę i wilgotność panującą w oborze.
Reakcją krów na takie warunki jest wzmożone pocenie się, które zwiększa ubytek cennych pierwiastków z ich organizmów.
Następstwem tego jest najpierw spadek pobrania paszy a następnie pogorszenie wskaźników produkcyjnych stada.
Zastosowanie z odpowiednim wyprzedzeniem produkt Bovino Summer zapobiega spadkowi pobrania paszy, spadkowi produkcji mleka
oraz utracie przez krowy cennych dla ich zdrowia i produkcyjności składników.

Pasze objętościowe – kontrola ich jakości

Okres letni sprzyja także namnażaniu się grzybów i pleśni w paszach objętościowych przechowywanych
w silosach lub pryzmach. Dostęp tlenu i letnie temperatury wzmagają aktywność wyżej wspomnianych mikroorganizmów,
a co za tym idzie – zwiększa się też zawartość mykotoksyn w kiszonkach.
O szkodach wyrządzanych przez mykotoksyny napisano wiele prac naukowych i artykułów w prasie rolniczej.
O tym, że są w praktycznie każdej paszy objętościowej wiadomo. Kwestia tylko ile ich jest i jak szybko namnażają się po otwarciu silosu
lub pryzmy z paszą objętościową. W celu niwelowania szkodliwego wpływu metabolitów grzybów i pleśni na zdrowie krów
(rozród, praca układu pokarmowego, odporność) warto jest zastosować preparat, który je wiąże i nie obciąży przy tym układu trawiennego.
Takim skutecznym produktem bez wątpienia jest Bovino Myko-Toks XL.

Przedstawiliśmy cztery najważniejsze naszym zdaniem i charakterystyczne dla okresu letniego problemy,
z jakimi może się spotkać się wielu hodowców bydła mlecznego.

O problemach z zapaleniami wymion, rozrodem czy innymi mogą Państwo zawsze porozmawiać z naszymi doradcam
i przedstawicielami handlowymi.

Zapraszamy do kontaktu:
na facebooku >>> https://www.facebook.com/somatik1/ 
pod nr tel. >>> 506 052 198       885 620 920       697 560 525 
oraz do zakupów w naszym sklepie >>> http://sklep.somatik.pl/

 

Prześlij komentarz

{ bcn_display(); }?>