fermentacja

FERMENTACJA KISZONKI Z KUKURYDZY

Szczep bakterii Lactobacillus buchneri

Kukurydza wydaje się materiałem łatwo zakiszającym się, gdyż zawiera dużo cukru. Dlatego  często zapominamy,
jak ważne jest użycie odpowiedniego zakiszacza. W wyniku jego braku, pojawiają się problemy z wtórną fermentacją.
Kiszonka osiąga 50-60°C i nie nadaje się do skarmiania, ponieważ jedzące ją krowy narażone są na wystąpienie ketozy,
kwasicy i innych niebezpiecznych chorób.

Na szczęście potrafimy uporać się z tym palącym problemem! 😊 Chodzi o stosowanie odpowiedniego,
bardzo skutecznego szczepu bakterii. Szczep bakterii Lactobacillus buchneri, bo o nim mowa, ma zdolności do hamowania
rozwoju drożdży i pleśni, który zastosowany jako kultura starterowa poprawia stabilność tlenową kiszonych roślin.
Degradacja tlenowa kiszonek roślinnych obniża ich wartość pokarmową i stan higieny, poprzez rozwój mikroorganizmów
tlenowych w tym potencjalnych patogenów.

Zastosowanie zakiszacza posiadającego ten szczep bakterii gwarantuje:

1. Szybki rozwoju biomasy i zdolność do opanowania środowiska roślinnego w czasie pierwszej
doby fermentacji mlekowej.

2. Zdolność do hamowania rozwoju bakterii tlenowych, drożdży i pleśni.

3. Wysoką dynamikę wytwarzania kwasu mlekowego i octowego oraz 1,2-propandiolu
z cukrów powszechnie występujących w kiszonych roślinach: glukozy, sacharozy i ksylozy.

4. Zdolność do poprawy stabilności tlenowej kiszonych pasz.

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 506 198 052 😊

http://sklep.somatik.pl/pl/p/LALSIL-FRESH-HC/125 🙂

Prześlij komentarz

{ bcn_display(); }?>