LATO

< y=": #800000;"> – jjzy k kwy < y=": #008000;">18.05.2018 < y="x-: ;"> wękzś z kjzy ę z y z: ł, zwż ły zń,  k wyjz y , zyk zkły . w kży z wyły kk z , jk k. < y="x-: ;">               y, w zyk w kjąyh k, j k jwękzyh wyzwń wykjąyh z wóh zyków: < y="x-: ;">1. ęz wyh jąyh zz z z śółk zę k, < y="x-: ;">2. kzy wływ wykh kyjść zwy ków. < y="x-: ;">               ją wz kk kz, jk ą z ą k kj z zwś hyśy zyć hw k jwżjzyh zh, w kóyh ą zzwć wj j y: yk wk – w kk < y="x-: ;">Wz zwąz y wj ż wz y wś w h. Kzw zz zy y kk yk z kz zj z wyj. kwy w zy kwyh wków ków j hwy ż kwyh wyów, kóyh w wj: < y="x-: ;">zyzą wyę wz zjz ę ęż k, wk wę yh zów w z, < y="x-: ;">wywływy zz h wz w hłz yk zz zjz ś h w yjąyh. W – jj jkść ę j < y="x-: ;">Wz y w z wj ż wz zzw ków wę. zzóą wę z zyłżyć y ł h ść, zykść ływ wy zkjły zzw zyywyh w yk zwzą. Kz j ż z k wś ł z h zyś. Zwękz zęwść kzy zz kwy z ł zyz ż zzyzz h zą z k zy wyżzj z zyj ż ę zkwyh k w wz zjjąj ę w . zj ków – jj w w k < y="x-: ;"> y wwy j zz zy wyką ę wść jąą w...

ŻYCICE – DLACZEGO WARTO WYSIEWAĆ?

< y=": #339966;">ŻY – Z W WYWĆ? < y="x-: ;">wy z zj ży – ą ś jzy w. Ży zzły zw w w zzh kh jk: zkł wków, wz wków w kh, w k . jwękzą ę zyj ę jk jk zk w w. < y="x-: ;">< =" z- w--930" ="h://k./w-//2018/04/ży-k-v-02-02-1523959555810.j" ="" wh="1080" hh="681" /> < y="x-: ;">Ży hkyzją ę z zyk wz jż w k zw zz ą zk w w zkh w ył, zzó w wh z jkę wzh zy ż zwzą. ą wy źkękw ją z zyyz zyyw. zęk y włśwś ą yć w w zkh w zkł wk. < y="x-: ;">Wyją żyzyh ją ę z h, h kw zwyh zy zzyh. zy yy wż, y wk kzyj z w k wj ąją z wyk y ęją w 17 hj y z hk. z zz zj ówż jkść zykj zy. wy kz w z w źźł hkyzją ę wyką zwśą łk – z wż – ków. Wyk zwść k w z włw y j w z y z ść wą kwść zykj zy. < y="x-: ;">Ży ą hę w w zkh z ą zy kzy, kó z j wykj jś wj zy ł ść ków zyh ż H kzk wś yj, kzą ę w zyj . < y="x-: ;">Wzyk zy wwły, ż wy z zj w 10 wj k zy Wś żykwj w W zyły jwyżz y. < y="x-: ;">jzęśj wy ży w h wyh ą: Ży wł, Ży wkww, Ży wwzk, kż z żyy wkwwj kzwy zwj zy zwą...

Ciągle pada …

< y=": #993300;">23.10.2017 ą … < y="x-: ;">< y=": #008000;"> j j zzz hwów ył. < y=": #008000;">W ó z kkyzą zzzą kzkę j jzz zyh z wzę ł łż. < y=": #008000;">jzłść ś j jż z j y z. Z wy zyzłą jkść kzk < y=": #008000;">y zyć kk z wżyh ęw z zy hy ł. < y="x-: ;">< h="h://k.k.///Zkz/40 ">< =" w--911" ="h://k./w-//2017/10/-k-01.j" ="" wh="854" hh="491" /> wyżz h y zj y ę kć w z zków – kży z h w yć zły 3-4 zęś – j łw zy z jzłyh zk jk łóży wzkh ń. &; < ="2"> W zh w zwyh hjąyh ł wy zją ńw j łś ę zk – wyżz h , y j ży ąć – wj łwjz zęzz y yz jz yzyk zzw ę kzk w. ęjy jk y zć zk zy . z kwą żwz k, zzó w wkh, z kzk z kkyzy w 50 % hj y wk. y wyżzyh ów w wykzyć zw. wzy w ę zźć 4-8 % ók, 50 – 65 %, z 30 – 40 %. Jś w ó zjzy ł zk, kz ży zwć y zk. łść ę zk w yć żz ż 8 zy z hj z. < y="x-: ;">< h="h://k.k.///Zkz/40">< =" w--914" ="h://k./w-//2017/10/20171018214643.j" ="" wh="674" hh="507" /> < ="3"> kśy zy k – zzó zy kj z ż yzyk zz kzk zą yjąy w j k hwózy. y wykść ę 30-40 j! &; < ="4"> w ków wjąyh zkz j z wkzy zzó w kh yjh. W w ś wj yzy ą zzy k kją óz kw kw ówż kw wy,...

VitCox

< y=": #800000;">10.10 2017 < y=": #800000;">JŁ WYJĄ ZZÓJ K! < y="x-: ;">k ą zwz ą zą hwów ył. zyzy j w. kyjyh zz ww yh, wywłyh zz wk. < y="x-: ;"> ą zyw jźjz jjz w, wż ją ę kwj z yyk. < y="x-: ;">zyhzy z zą! < ="473 5" ="k ">< ="" ="h://.xx..//j.h/v9/5/1.5/16/1642." ="" wh="16" hh="16" />< ="7">: W zy k ów zjz k, kóy kz zł k ą, ją kźą, wywł zz kky kyy! ż wć jż 1 y ży! < y=": #008000;">85% zwzą zwj 5 h w k zęść w zyj < ="5 473">< ="" ="h://.xx..//j.h/v9/8/1.5/16/160." ="" wh="16" hh="16" /> < y="x-: ;">< h="h://k.k.///Vx/189">< =" w--888" ="h://k./w-//2017/10/-Vx-k-01.j" ="" wh="1127" hh="430" /> < y=": #008000;">Jk Vx wływ kky / kyy? < y="x-: ;">• Vx j kk śy zjzjąy ść zkż ży. żyy wywłją kę zę wzją y y ł zwzę z wykzy zy. Vx zw zjzyć y w kj. • Vx z zwjw żyów z h łk j. • żyy zzą łk j, wją zjz wzh j, żwjąj zywj kłków żywzyh, wz y y z wykzy zy. < y=": #008000;">wkw < y="x-: ;">< y=": #008000;">Z 5 : ę: 7 /z./zń Ję kźę: 2 /z./zń w kzy: 7-10 /z./zń < y=": #008000;">Z 30 łżj: ę: 0,7 /z./zń Ję kźę: 0,7 /z./zń w kzy: 2 /z./zń < y="x-: ;">< =" w--901 " ="h://k./w-//2017/10/k-vx-02-1507639257609.j" ="" wh="909" hh="502"...